Emlak İşlemleri

EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İŞLEMLERİ

Emlak vergisi; arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir vatandaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin emlak vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır. Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler;  Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.

Yeni Taşınmaz Edinen Kişiler İçin Emlak Vergisi Tarh ve Tahakkuku için Gerekli Evraklar

- Edinmiş olduğu taşınmazın tapu fotokopisi

- Kimlik Fotokopisi

- Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası

- Taşınmazın Adresi, Tapu sahibinin ikamet adresi, telefonu

- Varsa İskan Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi Fotokopisi.

- Emlak Vergisi Bildirimi (Tapu, Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Kimlik bilgilerine göre mükellef tarafından doldurulacak.)

- Taşınmazın Edinim Tarihinden en az 1 yıl sonra beyanı veriliyorsa VUK 376. madde hükümlerine göre düzenlenecek Ceza İndirim Dilekçesi.

Taşınmazını Satan, Devreden Kişiler İçin Emlak Vergisi Mükellefiyetten Çıkış İşlemleri için Gerekli Evraklar

-Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası

-Taşınmazı satanın ikamet adresi ve telefonu

-Mükellefiyetten Çıkış Dilekçesi (Satan kişi tarafından yeni tapu bilgilerine göre doldurulacak)

-Taşınmazı alan kişinin tapu fotokopisi veya Tapu sicil Müdürlüğünden alınmış söz konusu taşınmazın kime, hangi tarihte satıldığını gösterir belge.

-Vergi Takvimi

-Her yıl ilçemiz dahilinde mükellef olan vatandaşlarımız son ödeme tarihi olarak Mayıs ve Kasım aylarında Emlak borçlarının 1. ve 2. taksit dönem bedellerini belediyemize ödeyebilirler. Ayrıca Şubat ve Mayıs aylarında da ilan reklam vergisi borçları olan esnaf mükelleflerimiz 1. Ve 2. Dönem bedellerini de Belediyemize ödeyebilirler. Bu tarihlere kadar yapılmayan ödemeler için, bu tarihlerden sonra aylık mevzuata uygun gecikme bedeli tahsil edilecektir.

 İlan- Reklam-Emlak borçlarını belediyemiz veznelerine kadar gelip ödeyebileceğiniz gibi, e-belediye kullanıcısı olarak internet sitemizdeki E-Hizmetler -->E-Belediye menüsünden de kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz.

Ayrıca ödemelerinizi ve borçlarınızı belediyemiz internet sitesindeki E-Hizmetler -->E-Belediye -->Yeni Kullanıcı sayfasındaki bilgileri girerek size gelen şifre ile takip edebileceğiniz gibi, E-Devlet kapısından da takip edebilirsiniz.

Belediye Yazılımı: Piksel Reklam © Tüm Hakları Saklıdır.