Coğrafi Konum

Marmara Bölgesinin doğusunda yer alan Pazaryeri ; doğusunda Söğüt, batısında Bursa’nın İnegöl İlçesi,kuzeyinde Bilecik  merkezi,güneyinde Bozüyük İlçesi ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 396 km2’dir. %55’i ormanlarla kaplı olan Pazaryeri’nin  24 köyü ve 6 mahallesi bulunmaktadır.

Yüzey Şekilleri : İlçenin topğrafik yapısı engebeli ve dağınıktır. Yayla gürünümünde  vadiler  içinde küçük düzlükler bulunur. Yüzolçümü 34.943 hektar olup , 16.049 hektar orman alanı , 12.204 hektar ekilebilir alan, 2.160 hektarı çayır ve mera  ve 4.530 hektarı da tarıma elverişsiz arazidir.

Dağları : İlçe merkezinde, Kireçlik Tepesi 890mt, batısında Ahı Dağı 1110 mt, kuzeyinde Esemen Sırtları (Dokuzöküz Dağları), güneyinde Ahı Dağının devamı Uzunçam, Karateke, Kertalan Sırtları 1000-1500 mt. arasında değişen yüksekliklere sahiptir. İlçenin rakımı 810 mt olup arazi yapısı doğuya doğru alçaktır. İlçe arazisinin tarım alanı olarak kullanılan (12204 ha) bölümleri üç tarafı dağlarla çevrili bir ovadır.

Akarsular : Ova içinde kuzey kısmını boydan boya geçen Sorgun Çayı, doğudan geçen Karasu Çayı ve bunları bes- leyen    derelerden    sulama    olarak    faydalanılmaktadır. Bu çaylar ve derelerin üzerine kurulan ve isimlerini kurdukları yerlerin adlarından alan Günyurdu Mustafa Erdemir Barajı ve Küçükelmalı,  Bozcaarmut,  Esere,  Büyükelmalı,  Sarnıç   gibi göletlerin tarım arazilerinin sulanmasına ve yöre iklimine olumlu etkileri olmuştur.

Göletleri: Etrafı çam ormanlarıyla kaplı  doğa  harikası  5  gölet ve 1 barajı mevcuttur. Bozcaarmut göleti ,Küçükelmalı göleti,Büyükelmalı göleti, Sarnıç göleti, Esere göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajında doğa ile baş başa kalma imkanı bulunmakta olup , halkı modern sulama sistemine kavuşmuştur. ayrıca .İnşaatı devam eden Dereköy Barajı tamamlandığında  10.150 dekar alanda sulama yapılacaktır.

Bitki Örtüsü: Büyük bir kısmı ormanlarla kaplı olup geri kalan kısmı verimli arazilerden oluşmaktadır. Türkiye'de sadece ilçede yetişen Şerbetçi otu Bitkisinin ekimi yapılmakta kalan verimli arazilerde, Osmanlı Boncuk Fasulyesi, meyvecilik , az da olsa buğday ve arpa ekilmektedir. Seracılık son yıllarda gelişmiştir.

İklim: İlçe, Marmara Bölgesinde yer almasına rağmen iklimi sert ve karasaldır. Ege ve Batı Karadeniz, ve İç Anadolu Bölgesi iklimlerinin zaman zaman etkilerini gösterdiği geçiş bölgesini oluşturur.

Belediye Yazılımı: Piksel Reklam © Tüm Hakları Saklıdır.